Tjänstevillkor

INNEHÅLL SOM PRESENTERAS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAT SÄTT ÄR INTE ETT ERSÄTTNING FÖR PROFESSIONELLA MEDICINSKA RÅD, DIAGNOS ELLER BEHANDLING ELLER EN PROFESSIONELL TERAPEUTISK RELATION. INNEHÅLL PRESENTERAT ÄR AVSEDD ATT GE ALLMÄN HÄLSOINFORMATION ENDAST I UTBILDNINGSSYFTEN. DE BÖR INTE ANVÄNDAS SOM EN ERSÄTTNING FÖR MEDICINSKA ELLER PSYKIATRISKA RÅD, KAN INTE DIAGNOSTISERA ELLER BEHANDLA NÅGOT MEDICINSKT ELLER PSYKIATRISKA TILLSTÅND, OCH ERSÄTTER INTE VÅRD FRÅN DIN LÄKARE.
Referenser eller rekommendationer på denna webbplats har inte utvärderats vetenskapligt och resultaten varierar avsevärt. Många uttalanden som beskrivs på denna webbplats är personers egna upplevelser och åsikter.  Rådgör alltid med sjukvårdspersonal om du misstänker att du behöver medicinsk eller psykiatrisk vård. Om du tror eller misstänker att du upplever en nödsituation, ring nödcentralen omedelbart.

Eventuella avbokningar görs senast dagen innan.
Tillfälle som inte har avbokats i tid ersätts inte.  
Våra möten är konfidentiella. Det innebär att jag som din coach inte berättar att du är min klient och inte talar om dig inför andra. Denna konfidentialitet gäller även efter vår coaching är slutförd.  


Sandra Lindholm Coaching - Powered By Zenler