Tjänstevillkor

INNEHÅLL SOM PRESENTERAS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAT SÄTT ÄR INTE ETT ERSÄTTNING FÖR PROFESSIONELLA MEDICINSKA RÅD, DIAGNOS ELLER BEHANDLING ELLER EN PROFESSIONELL TERAPEUTISK RELATION. INNEHÅLL PRESENTERAT ÄR AVSEDD ATT GE ALLMÄN HÄLSOINFORMATION ENDAST I UTBILDNINGSSYFTEN. DE BÖR INTE ANVÄNDAS SOM EN ERSÄTTNING FÖR MEDICINSKA ELLER PSYKIATRISKA RÅD, KAN INTE DIAGNOSTISERA ELLER BEHANDLA NÅGOT MEDICINSKT ELLER PSYKIATRISKA TILLSTÅND, OCH ERSÄTTER INTE VÅRD FRÅN DIN LÄKARE.

Individuell coaching

Eventuella avbokningar görs senast 24 timmar innan.
Sessioner som inte har avbokats i tid ersätts inte.

3 månaders coachingpaket.
Eventuella avbokningar sker kostnadsfritt två veckor före coachingens start. Om avbokningen görs mindre än två veckor innan start debiteras 50% av totala priset.

Vitality & Success kurs 

Om deltagaren avbokar sitt deltagande senast två veckor innan kursstart, kan avbokningen göras kostnadsfritt. Om avbokningen görs mindre än två veckor innan start debiteras fullt pris för kursen.Sandra Lindholm Coaching - Powered By Zenler