Hur reagerar du som företagare på stress?


Klicka hem denna gratis mini-kurs där du lär dig känna igen vad som triggar dig så att du kan minska belastningen på ditt nervsystem och därmed må bättre och skapa bättre resultat i din roll som chef.

Mini-kursen är paketerad med tre videon och en workbook.
Du får massor av värdefull information som du kan börja använda dig av redan idag.

Genom att anmäla dig till videoserien godkänner du följande:

INNEHÅLL SOM PRESENTERAS PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAT SÄTT ÄR INTE ETT ERSÄTTNING FÖR PROFESSIONELLA MEDICINSKA RÅD, DIAGNOS ELLER BEHANDLING ELLER EN PROFESSIONELL TERAPEUTISK RELATION. INNEHÅLL PRESENTERAT ÄR AVSEDD ATT GE ALLMÄN HÄLSOINFORMATION ENDAST I UTBILDNINGSSYFTEN. DE BÖR INTE ANVÄNDAS SOM EN ERSÄTTNING FÖR MEDICINSKA ELLER PSYKIATRISKA RÅD, KAN INTE DIAGNOSTISERA ELLER BEHANDLA NÅGOT MEDICINSKT ELLER PSYKIATRISKA TILLSTÅND, OCH ERSÄTTER INTE VÅRD FRÅN DIN LÄKARE.

 Testimonials eller rekommendationer på denna webbplats har inte utvärderats vetenskapligt och resultaten varierar avsevärt. Många uttalanden som beskrivs på denna webbplats är personers egna upplevelser och åsikter.  Rådgör alltid med sjukvårdspersonal om du misstänker att du behöver medicinsk eller psykiatrisk vård. Om du tror eller misstänker att du upplever en nödsituation, ring nödcentralen omedelbart.